tot nu toe…

Stichting Onze Omgeving is momenteel gevestigd aan de Millingenhof 115, een centrale plek in de wijk Holendrecht in Amsterdam Zuidoost. De ligging van de huidige huisvesting is geschikt voor de activiteiten die Stichting Onze Omgeving ten doel heeft en de doelgroepen die zij beoogt te dienen.

Stichting Onze Omgeving werkt –rechtsreeks of via zusterorganisaties- samen met Stichting Kind & Omgeving, Stichting Moskee Arrahman, Stichting De Moskee Nasr, de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost (de Drie Stromen  Kerk in Reigersbos), Politie Reigersbos (Politiebureau Remmerdenplein),  Stadsdeel Zuidoost en Ramadan Festival.

Samenvatting van de activiteiten:

Buurloop

De actieve leden van Stichting Onze Omgeving organiseren op wekelijkse basis een  buurtloop. Tijdens zo’n buurloop nodigen de deelnemende mensen de bezochten uit om de vestiging van Stichting Onze Omgeving te komen bezoeken. Na de buurloop wordt er een bijeenkomst gehouden in de vestiging van de stichting met een lezing waar de aanwezigen kennis nemen van de doelen van Stichting Onze Omgeving en uitgenodigd worden om bij te dragen aan de stichting en zijn activiteiten.

Uitwisselingsprogramma

Stichting Onze Omgeving regelt uitwisselingsbezoeken met zusterorganisaties en heeft in dit kader bezoek mogen ontvangen van zusterorganisaties van zowel binnen- als buitenland. Het bezoek is telkens in de vorm van een groep mensen die de stichting op bezoek stuurt of als bezoek ontvangt. De groep neemt deel aan de activiteiten van de stichting (waaronder de wekelijkse buurtloop) en wisselt ervaringen uit met de stichting.

Daarnaast heeft Stichting Onze Omgeving in groepsverband vergelijkbare bezoek georganiseerd naar diverse vestigingen van zusterorganisaties in Nederland.

Deelname aan de discussies in de buurt en in de samenleving

Stichting Onze Omgeving organiseert bijeenkomsten voor het bespreken van onderwerpen van algemeen belang.  Een voorbeeld hiervan is de thema-avond  “Religie en de vrijheid van meningsuiting in onze samenleving” welke Stichting Onze Omgeving in samenwerking met de zusterorganisatie “Stichting Kind en Omgeving” heeft georganiseerd. Aan deze avond hebben in het bijzonder Politie Reigersbos en een kerkinstelling in Reigersbos deelgenomen. De lezingen en discussies vanuit en in de zaal waren een groot succes.

Stichting Onze Omgeving: de toekomst

De behaalde resultaten door de huidige activiteiten van de Stichting Onze Omgeving zijn hoopgevend. De bekendheid van Stichting Onze Omgeving en de actieve participatie van geworven leden groeien volgens verwachting. Stichting Onze Omgeving is van plan de huidige activiteiten uit te breiden en nieuwe activiteiten op te starten die ten doel hebben het vergroten van aan de ene kant de tolerantie, verdraagzaamheid, acceptatie en goed buurtschap en aan de andere kant de integratie en maatschappelijke participatie van de zwakkeren en allochtonen in Amsterdam Zuidoost.

Ramadan activiteiten

Tijdens de maand Ramadan organiseert Stichting Onze Omgeving op dagelijkse basis activiteiten, waaronder een gezamenlijk eten bij het breken van het vasten (bij zonsondergang), het geven van lezingen en het bezoeken van geïsoleerde en zieke mensen in de buurt.

Bevorderen van Integratie en emancipatie

Stichting Onze Omgeving zal bijeenkomsten organiseren onder leiding van deskundige met deskundigen en vrijwilligers voor toelichting over de deelname aan vrijwilligerswerk en de betreding van het arbeidsmarkt. Het doelgroep is in beginsel de Islamitische gemeenschap, zowel de mannen als de vrouwen. Dit doelgroep omvat in Amsterdam Zuidoost meer dan tien nationaliteiten. Het doel is het bevorderen van de actieve participatie in de buurt in het bijzonder en in de samenleving in het algemeen.

Cultuur- en taallessen aan kinderen

Stichting Onze Omgeving wilt lessen verzorgen van taal, cultuur en de Islamitische leer voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar ( Basisschoolleeftijd) . In deze zal de stichting beroep doen op gespecialiseerde en deskundige zusterorganisaties zoals Stichting Kind & Omgeving in Amsterdam Zuidoost.

Het doel van de taal- en cultuurlessen is om de kinderen van ons doelgroepen een goede bagage te geven in taal en cultuur om hun eigen identiteit en persoonlijkheid te verstevigen en de communicatie tijdens hun tijdelijke vakantieverblijf in het land van herkomst van hun ouders te vergemakkelijken.

Met de lessen over de Islamitische leer beogen we de kinderen van de Islamitische gemeenschap de basis Islamitische beginselen op een verantwoorde manier te onderwijzen zodat zij niet radicaliseren.

Luisteren