Donaties aan Masjid Ar-Risalah

Stichting Onze Omgeving is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Onze Omgeving volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Steun ons, het is echt de moeite waard!

Indien u Onze Omgeving wilt steunen dan kunt u dat op de volgende manieren doen:

Optie 1. Vaste donateur worden

Optie 2. Een eenmalige donatie doen

Optie 3. Onze Omgeving steunen met een periodieke schenking

Als u bij de notaris vastlegt dat u minimaal 5 jaar periodiek een bedrag aan Stichting Onze Omgeving schenkt, mag u de gift van de belasting aftrekken. De akte van de notaris kost u niets. Lees meer

Optie 4. U regelt het zelf zonder extra verplichiting

U kunt zelf een gift op het bankrekeningnummer van Stichting Onze Omgeving o.v.v.:  Donatie aan Masjid Ar-Risalah of uw donatie aan een bestuurslid van de stichting overhandigen U krijgt dan een bewijs van ontvangst. Uw Uw donatie wordt dan als kas geboekt. Periodiek wordt het kasgeld gestort op de bankrekening van Stichting Onze Omgeving.

Fiscaal aftrekbaar!

Particulieren en bedrijven kunnen donaties fiscaal aftrekken! Bedrijven en ondernemers kunnen vanaf € 227,- fiscaal aftrekken. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 6% van de jaarwinst. Doneert u als particulier dan zijn er ook aftrekmogelijkheden, gedeeltelijk of geheel via een lijfrente. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting bedraagt dan: het meerdere boven 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen (min. € 60) met een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Overlegt u met uw notaris of belastingadviseur

Bankgegevens 

IBAN nummer: NL61 INGB 0004 3005 81

t.n.v. Stichting Onze Omgeving in Amsterdam.

Masjid Ar-Risalah

Millingenhof 115
1106 KH Amsterdam ZO

Luisteren

Donate Elite

Dank u voor uw donatie.