Publicatie Financiële Positie

De financiele positie van Stichting Onze Omgeving is heel eenvoudig.

Baten

De bronnen van de baten zijn of stortingen via bank of donaties via kas. Donaties via kas worden door de penningmeester tijdelijk bewaard en dan gestort op de bankrekening. Om de bankkosten niet onnodig te hoog te maken, worden deze donaties pas gestort als er een substantieel bedrag is of als er tekort ontstaat op de bankrekening. Zodoende zijn de stortingen niet frequent (eens in de twee a drie maanden). 

Lasten

De lasten zijn regulier en beknopt. Ze beperken zich tot huur, energie- en waterkosten van het pand, alsmede bankkosten en belastingen. 

Reserve

In de loop van de jaren lukt het de stichting een reserve op te bouwen. Dit zijn bedragen die boven de maandelijkse lasten blijven, en die worden gebruikt zonodig om de lopende kosten te dekken.

Aan het begin van de stichting was er geen reserve en het bestuur heeft meermalen moeten bij springen. Dit is gelukkig de laatste tijd niet meer nodig.  

Overzicht per kwartaal/maand de laatste 21 maanden

 

Luisteren