Actueel verslag 2020

Het jaar 2020 was in alle opzichten bijzonder. Met de uitbraak van de pandemie moest de stichting haar beleid in een aangepaste vorm uitvoeren. 

Begin maart ging de hoofdvestiging van de stichting dicht en eind april ging het weer open voor de dagelijkse activiteiten in een strakke en uitgekleede versie. Het bestuur heeft veel inspanning gedaan om de buurtbewoners bewust te maken van de noodzaak om de RIVM maatregelen in acht te nemen, zowel binnen als buiten. Dit ging niet zonder moeite, gezien het uiteenlopende karakter van de leden van de stichting: verschillende achtergronden, landen van herkomst, culturen en opleidingsniveaus. Het bestuur heeft de maatregelen geplubliceerd in vier talen, Nederlands, Engels, Arabisch en Urdu, en moest regelmatig (nieuwe) leden daarop aanspreken. Alle uitwisselingsprogramma's en themabijeenkomsten zijn tot nader bericht stil gelegd. 

Begin mei, met de komst van Ramadan, moest de stichting de Ramadan-acitivteiten tot een minimum beperken. Dat ging in lijn met -en vaak beter dan-  wat er in andere gebedsruimtes in het nieuws te horen of te lezen was. Echter, door de beperking was de kasstroom in die periode fors onder het gemiddelde van de vorige jaren. 

Met de zomer waren de maatregelen algemeen bekend onder de leden en bezoekers en werden  die zonder veel moeite naageleefd. Daarna ging het de goede kant op. De stichting pakte weer de wekelijkse activiteiten (buurtloop) heel langzaam op, altijd secuur en geordend, in een uitgekleede versie (telkens twee mensen, niet meer, afstand houden van elkaar en van degene die bezocht/benaderd werd). 

We vinden het belangrijk te melden dat we ondanks dit uitzonderlijke jaar nooit in financiele nood zijn gekomen. De reserves werden aangesproken maar waren voldoende. Al deze tijd, en percies zoals het al de jaren daarvoor ging, heeft de stichting niemand gevraagd om geld, noch de leden, noch de overheid. Terwijl organisaties rechts en links TVL's vroegen, werden alle lopende kosten van de stichting volledig uit eigen middelen gedekt. Het vertrouwen dat de stichting bij zijn leden heeft opgebouwd, heeft zijn vruchten geworpen in deze moeilijke periode. De leden gingen ondanks alle financiele beperkingen door met het periodiek doneren van geld, veelal via bankoverschrijven. We zijn hun dankbaar!

Luisteren